รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวีระ ยาคง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายละเอียดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ที่อยู่

โทรศัพท์0868625404

อีเมล

^