บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

13 ก.พ. 2567 0 1,185

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

VDO วPA
VDO วPA

01 เม.ย. 2565 0 415

https://drive.google.com/drive/folders/1rKSQ_nUCEd1VmfEAdL8QDSTOjlLBSBS2?usp=sharing

1
^