รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7170868

อีเมล

^