รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสุวิทย์ เพียรชนะ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์080-1961817

อีเมล

^