รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-7170868

อีเมล

^